Furcow » Specials » Gezond opvoeden
Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding

Verbeter het leefpatroon en welbevinden van uw kind

Ouders zien hun kinderen graag als gezonde en gelukkige volwassenen opgroeien. Duidelijk is dat de manier waarop zij opvoeden hier een belangrijke invloed op heeft. Ouders kunnen op een verantwoorde en respectvolle wijze bijdragen leveren aan het verbeteren van het leefpatroon en het welbevinden van hun kind. Maar hoe doe je dat?

Gezond opvoeden

Er is heel veel geschreven over hoe je kinderen gezond zou moeten opvoeden. Vaak is het voor ouders moeilijk te achterhalen hoe die kennis is ontstaan. Soms gaat het om de theorie of mening van een enkeling, dan weer blijkt dat er reclame voor een product wordt gemaakt, om maar te zwijgen over de tegenstrijdigheden tussen verschillende informatiebronnen, over bijvoorbeeld afvallen.

Afvallen en gezondheid

Aan de ene kant is de informatie voor ouders over het verbeteren van de gezondheid van hun kind bijna altijd gericht op gewichtsvermindering. Veel boeken en websites gaan er van uit dat afvallen leidt tot een betere gezondheid. Het gaat dan meestal om het volgen van een dieet, dat speciaal gericht zou zijn op kinderen. Het doel van die diëten is om op korte termijn tot gewichtsverlies komen. Aan de andere kant raden de meeste specialisten het af om kinderen in de groei op dieet te zetten. Afvallen is in sommige gevallen noodzakelijk, maar alleen dan verantwoord als dat onder begeleiding van professionals uit de gezondheidszorg gebeurt. Het is bij kinderen echter in het geheel niet evident dat afname van gewicht altijd betekent dat de gezondheid verbetert. Dit komt voor een belangrijk deel omdat kinderen bepaalde voedingsstoffen nodig hebben om te kunnen groeien. Zij hebben daardoor bijvoorbeeld behoefte aan voldoende vet en eiwitten. De groei van kinderen die door een dieet hieraan een tekort krijgen kan negatief worden beïnvloed. Daarnaast groeien kinderen soms in spurten en is daardoor de vergelijking van het gewicht met een later gewicht soms niet goed mogelijk. Een gewichtstoename betekent dan niet dat de gezondheid verslechtert, maar kan een normale, gezonde groeispurt zijn.

Verantwoorde informatie over bevorderen van gezondheid en welzijn van kinderen

Bij het kiezen van de beste aanpak om de gezondheid van kinderen te verbeteren is het dus van belang niet louter te streven naar gewichtsverlies maar je primair te richten op het verbeteren van de gezondheid van je kind. Het doel van deze special is ouders hierbij te ondersteunen: bij het verwezenlijken en instandhouden van veranderingen die de gezondheid van hun kind bevorderen. Vaak zal dat tot gevolg hebben dat ook het gewicht normaliseert, maar gezondheidsbevordering staat voorop. In de thema's die in deze special aan de orde komen wordt de beschikbare wetenschappelijk research als leidraad genomen. Daar worden praktische aanwijzingen uit afgeleid. waar ouders bij hun opvoeding gebruik van kunnen maken.

Geschiedenis van het ideale gewicht en de BMI

Als het om gezondheid gaat kom je vaak de termen 'ideaal gewicht' en 'Body Mass Index' (BMI) tegen. Dit artikel gaat in op de historische achtergronden van deze termen. Er wordt antwoord gegeven op vr…

Kun je eetgewoonten veranderen?

Bij het terugdringen van overgewicht bij kinderen wordt het steeds duidelijker dat slechte eetgewoonten moeten worden vervangen door goede. Maar welke factoren spelen daarbij een rol en kun je deze fa…

Hoe ontstaat smaakvoorkeur bij kinderen?

Of een kind iets lekker vindt of niet hangt af van de ervaringen die het heeft met het eten ervan. Het plezier dat een kind daarbij heeft of de weerzin die er door wordt opgewekt is het resultaat van…

Overheden, overgewicht en kinderen

Om gezondheidsproblemen bij kinderen te voorkomen nemen de meeste overheden allerlei maatregelen om overgewicht terug te dringen. In dit artikel worden een aantal maatregelen en de soms zeer ongewenst…

Ouders, kinderen en overgewicht

Overgewicht wordt maatschappelijk steeds sterker als probleem onderkend. Te dik zijn heeft allerlei negatieve gevolgen waar ouders hun kinderen voor willen behoeden. Zij ondernemen allerlei initiatiev…
Gepubliceerd door Furcow op 10-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!